EM Kant en Klaar Microferm 20L – BIB

 66,40  54,88.

Microferm is een mengsel van actieve Effectieve Micro-organismen het is een middel ter bevordering van omzettingen in mest en plantenresten

Artikelnummer: 2700000045848 Categorie: Tag:

Door die micro-organismen bijv. met het water verdund mee te geven, zorg je voor een evenwichtige balans van micro-organismen in je tuin.

Microferm wordt ook gebruikt om plantaardige en dierlijke resten te fermenteren, heeft een ziekteonderdrukkend effect op planten en groenten en stimuleert het bodemleven.

In en rond onze tuin leven miljarden bacteriën. Voor een aangenaam leef milieu is het belangrijk dat de goede bacteriën steeds in de meerderheid zijn.

 

Verbruik 1Ltr mengen met 5 emmers water is genoeg voor 50m²

Deze BIB-variant is een jaar langer houdbaar dan de jerrycan variant omdat er bijna geen lucht bijkomt.

 

Toepassingen:

  • Fermenteren van plantaardig en dierlijk afval.
  • Enten op de composthoop.
  • Tegen geurhinder o.a. in dierenverblijven.
  • Zorgt voor natuurlijk evenwicht in de vijver.
  • Verstuiven voor ziekteonderdrukkend effect bij planten.

 

Microferm is ook te gebruiken om de biodiversiteit van vijvers te verhogen. Samen met bokashi-vijverballen voorkomt dit groenvorming en algen.

  •       In Kippen ren: 1-2 liter per m³
  •      Op het veld: 40 liter per hectare
  •      Bij het reinigen: 1-2 liter per m³
  •      In de tuin is 1/100 verdund gespoten of gegoten.

 

Verdund met water verspreidt beter en effectiever.

Kan ook worden toegepast met veld en oogstmachines

Voor vijvers: het verhoogt de microbiële diversiteit in het water ( 2 liter is goed voor 12 tot 25 m3 water)

Voor de tuin is 2L goed voor 100 m²: in de grond bevordert het de omzettingen van organisch materiaal voor een efficiëntere fermentatief gerichte afbraak

Om fermentatiecompost (Bokashi) te maken: met Microferm kan het tuinafval gefermenteerd worden tot Bokashi mest (gefermenteerd organisch materiaal) wat de meest ideale voedingsstoffen bevat voor uw planten en tuin.

Mooiere bloemen en planten

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat EM-Actief de groei van plantenbevordert. In de land- en tuinbouw is

EM al een veel gebruikte toevoeging, waardoorde inzet van kunstmest en schadelijke gewasbeschermingsmiddelen wordenverminderd. Ook in sier- en groentetuin en op het gazon van woningen leidt het gebruik van EM-Actief tot mooiere bloemen en gezonde planten zonder gebruik van kunstmest.Daarnaast kan EM-Actief worden gebruikt als compostversneller op de composthoop.

Wat is EM?

EM is een mengsel van vrij in de natuur voorkomende Effectieve Micro-organismen en wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen.

Waaruit bestaat EM?
EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft speciale taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking.
Deze micro-organismen worden verzameld in de vrije natuur; zijn niet gemodificeerd en gemanipuleerd en worden op een natuurlijke wijze gekweekt. EM bevat volgende Effectieve Micro-organismen: melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten, foto synthetiserende bacteriën en schimmels. EM is dus puur natuur.

Hoe werkt EM?
Het bijzondere van EM zit in de combinatie van aerobe en anaerobe micro-organismen. Aerobe betekent “leven met zuurstof” en anaerobe staat voor “leven zonder zuurstof”. In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. Van nature komen beide groepen ook samen in de bodem voor.
De aerobe en anaerobe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in antioxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier.
Micro-organismen werken volgens het dominantie principe, en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.

Wat is het dominantieprincipe?
In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante ‘effectieve’ micro-organismen, een kleine groep dominante ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep zogenaamde volgelingen. De groep volgelingen werken in de natuur samen met één van bovenvermelde dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep.
Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. de “miljarden volgelingen” wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.
Als de ‘goede jongens’, de effectieve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziektonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken (vb: lucht, bodem, planten, water, mens, dier,…)
Een juist gebruik van EM in het huishouden, het milieu, de land en tuinbouw kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.

Hoe werkt EM verder?
EM is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van gunstige micro-organismen.
EM doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van levens stimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool,…
EM werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tss enkele uren (vb. geurhinder) tot soms enkele jaren (vb; bodemvruchtbaarheid)
De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen.